รับฝากชื้อขาย ของที่ถูกกฏหมายตาม พรบ ชื้อขายส่งเอกสารมาที่ขายเครื่องจักรราคากันเอง
 เรียนท่านที่ต้องการฝากขายของต่าง
1.สินค้าที่หลัก 100 บาทขึ้นไปทางเว็บขอเก็บค้าบริการหลังการขายชินละ 200.บาท
2.สินค้าที่หลัก ล้านทางเว็บขอเก็บค้าบริการ 3% จากยอดขาย
3.สินค้าที่หลัก แสนทางเว็บขอเก็บค้าบริการ 5% จากยอดขาย
4.สินค้าที่หลัก หมื่นบาททางเว็บขอเก็บค้าบริการ 10% จากยอดขาย
5.การท่องเที่ยวแล้วแต่ขอตกลงกันตามราคาที่ระบุ
4.สินค้าต้องเป็นของที่ถูก กฏหมายของประเทศไทย
ติดฝากสินค้าได้ที่เมลนี้
khanchat@hotmail.com  or Contact Us
Powered by AIWEB