1.กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
2.กรอกข้อมูลเป็น ภาษาไทย เท่านั้น
3.หากพบปัญหาใดๆ ในการกรอกข้อมูลกรุณาติดต่อ... khanchat@hotmail.com

กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลในการสมัครสมาชิก
รหัสสินค้า  
ชื่อ-สกุล -
ที่อยู่ปัจจุบัน
แขวง/ตำบล
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ประเทศ
 จำนวนของที่ชื้อ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ทางอีเมล์
ราคารวม
ข้อความ:
ส่งพร้อมไฟด์ :
 
 โอนเงิน
ธนาคาร กรุงเทพ
สาขา :
ย่อยถนนศรีดอนไชย เชียงใหม่
ชื่อบัญชี :Chiangmai.tht.in
บัญชีเลขที่: 718-0-00226-8
ถ้าโอนเงินกรุณาส่ง Fax:053-013654
หรือส่งมาที่อิเมล
email:khanchat@hotmail.com
 โทร +66 (0) 53-013654  and  +66 (0) 81 6812155
ขอบคุณมาก

Powered by AIWEB