คำแนะนำในการกรอกข้อมูล
1.กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
2.กรอกข้อมูลเป็น ภาษาไทย เท่านั้น
3.หากพบปัญหาใดๆ ในการกรอกข้อมูลการสมัครกรุณาติดต่อ...
4.โปรดใช้ Internet Explorer

กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูล

ประเภทของธุรกิจ

* ชื่อบริษัท

 

ที่อยู่ปัจจุบัน

* ชื่อผู้ติดต่อ

 

 ประเทศ

 

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

* E-mail

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

ต้องการให้ติดต่อกลับ

WebSite

ไม่มี มี

สนใจลงโฆษณา

Banner 1( 1,500.-ต่อปี) Banner 2 (250.- ต่อปี)

ระยะเวลา

6 เดือน ไม่โฆษณาที่เว็บอื่น 12 เดือน มีโฆษณาที่เว็บอื่นๆ

ข้อความลงโฆษณา

 

Link ที่ต้องการลงโฆษณา

มี โปรดระบุ
ไม่มี link โฆษณา ต้องการให้ chiangmai.tht.in จัดทำเว็บเพ็จให้ 1 หน้า

File Messages

ท่านสามารถส่ง Banner โฆษณา หรือ ข้อมูลในการจัดทำแบนเนอร์ มาที่
todaytour@gmail.com
MSN:khanchat@hotmail.com

ชำระเงิน

  *

Powered by AIWEB